Petycja UE | Long Covid

Wezwanie do mobilizacji UE na rzecz dalszych badań nad leczeniem i wsparcia społeczno-ekonomicznego dla pacjentów cierpiących na long COVID. 

5068 Podpisów

6000

Ostatnie liczenie:

15/05/2024

Następne zliczenie i publikacja za 15 dni.

Kierujemy tę petycję do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, EPSCO1 i EYCS2.

Miliony Europejczyków3 cierpią z powodu objawów pocovidowych (długotrwały COVID), miesiącami, a nawet latami walcząc z niezwykle wyniszczającymi objawami 4.
Long COVID to jednostka, która, bezpośrednio lub pośrednio, może dotknąć każdą/każdego z nas, niezależnie od rasy, płci czy wieku.

I. Inwestycje w badania

Wzywa się ministrów zdrowia, gospodarki i pracy, a także ministrów edukacji z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, wraz z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, członkami EPSCO i EYCS, do zwiększenia funduszy i scentralizowania koordynacji badań naukowych, aby spróbować odkryć potencjalne metody leczenia przewlekłego COVIDu.

II. Wsparcie społeczne i zawodowe

Wzywa się europejskich ministrów pracy i polityki społecznej do uznania i podjęcia działań w związku z konsekwencjami przewlekłego chorowania na COVID-19 przez osoby pracujące5.

Wzywa się do wdrożenia planów wsparcia dla pacjentów cierpiących na tę chorobę (z których wielu jest wykluczonych z rynku pracy i żyje w warunkach niepewności społecznej i ekonomicznej).

Ponadto wnioskuje się o ustanowienie środków umożliwiających obywatelom europejskim dotkniętym tą chorobą dostęp do specjalistycznych ośrodków leczenia.

III.Europejska platforma

Uważamy, że Unia Europejska powinna utworzyć wielojęzyczną platformę przeznaczoną dla pracowników służby zdrowia, badaczy i pacjentów, umożliwiając w ten sposób gromadzenie i udostępnianie informacji na temat przewlekłego COVIDu, a także dostarczanie pacjentom zaleceń i wsparcia w radzeniu sobie z objawami i poprawie jakości ich życia.

IV. Pediatric Long COVID6

Badania i leczenie koncentrują się głównie na dorosłych, pozostawiając nieletnich w potrzebie z ograniczonym wsparciem ze strony społeczności medycznej i edukacyjnej.

EPSCO i EYCS muszą powiadomić wszystkich europejskich ministrów edukacji i zdrowia, aby jak najszybciej ustanowili programy badawcze i uświadamiające na temat skutków długotrwałego COVIDu u dzieci i młodzieży.

Uzupełnij swoje dane kontaktowe i podpisz

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Nazwisko

Po podpisaniu

Jesteśmy zdeterminowani, aby ta petycja była aktywna tak długo, jak tylko to konieczne.  Będziemy regularnie wysyłać informacje o liczbie sygnatariuszy tej petycji do instytucji europejskich – Komisji, Parlamentu, EPSCO i CEJS.

Podniesienie świadomości wśród decydentów politycznych i wyższych urzędników UE na temat tego, co long COVID oznacza dla pacjentów i jakie są społeczno-ekonomiczne reperkusje dla społeczeństwa, a także uzyskanie wsparcia dla naukowych i medycznych poszukiwań możliwych metod leczenia.

Prywatność

Dane użytkownika są przechowywane w bezpiecznym miejscu. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim.

O nas

Jesteśmy rodzicami pacjenta cierpiącego na long COVID, mieszkającymi w Brukseli (Belgia).

Kontakt

Jeśli chcesz skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek pytań lub próśb, nie wahaj się dokonać tego klikając tutaj.

Śledź nas:

Petycja dostępna w językach:

Żródło

  1. Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (EPSCO)
    Rada EPSCO stara się zwiększać poziom zatrudnienia oraz poprawiać warunki życia i pracy, a przy tym zapewniać wysoki poziom ochrony zdrowia i ochrony konsumentów w UE. ↩︎
  2. Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu (EYCS)
    Dziedziny, którymi zajmuje się Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu, podlegają kompetencjom państw członkowskich. Rolą UE jest przede wszystkim zapewniać państwom członkowskim możliwość współpracy oraz wymiany informacji i doświadczeń w kwestiach budzących wspólne zainteresowanie. ↩︎
  3. Oświadczenie – 36 milionów ludzi w całym regionie europejskim mogło zostać dotkniętych przebiegiem long COVIDu w ciągu pierwszych 3 lat pandemii. ↩︎
  4. Long COVID: główne ustalenia, mechanizmy i zalecenia ↩︎
  5. Stan po COVID-19, zdolność do pracy i zmiany zawodowe w kohorcie populacyjnej ↩︎
  6. Ocena kliniczna dzieci z zespołem long COVID-19 ↩︎

Udostępnij petycję na