Oproep tot mobilisatie van de europese unie voor het onderzoek naar behandelingen en socialeconomische steun voor patiënten met long covid.

5068 handtekeningen

6000

Geteld op:

15/05/2024

Volgende telling over 15 dagen.

Deze petitie is gericht aan de Europese Commissie, het Europees Parlement, de EPSCO1 en de EJCS 2.

Miljoenen Europeanen 3 lijden aan post-COVID symptomen (long COVID-19) en strijden soms maanden of zelfs jaren tegen extreem slopende symptomen 4.

Direct of indirect is aanhoudende COVID een syndroom dat ons kan treffen, ongeacht ras, geslacht of leeftijd.

I. Investeren in Onderzoek

De ministers van Volksgezondheid, Economie en Werkgelegenheid, evenals de ministers van Onderwijs uit de 27 lidstaten van de Europese Unie, worden samen met de Europese Commissie, het Europees Parlement, de EPSCO en de EYCS opgeroepen om de fondsen te verhogen en de coördinatie te centraliseren van wetenschappelijk onderzoek en mogelijke behandelingen tegen Long COVID.

II. Sociale en Professionele Steun

Europese Ministers van Werkgelegenheid en Sociale Zaken worden dringend verzocht de gevolgen van Long COVID voor de beroepsbevolking te onderkennen en ernaar te handelen 5.

Er wordt verzocht om het uitvoeren van steunplannen voor patiënten die aan deze ziekte lijden, van wie velen te maken krijgen met uitsluiting van de arbeidsmarkt en omstandigheden van sociale en economische onzekerheid.

Er wordt gevraagd om maatregelen in te voeren om Europese burgers die door deze ziekte getroffen zijn, toegang te geven tot gespecialiseerde behandelcentra.

III. Europees Platform

De Europese Unie moet een meertalig platform opzetten dat zich richt op zorgverleners, onderzoekers en patiënten, waardoor het mogelijk is om informatie over long COVID te verzamelen en te delen en patiënten advies en steun te geven bij het beheersen van hun symptomen en het verbeteren van de kwaliteit van hun leven.

IV. Long COVID bij kinderen 6

Onderzoek en behandelingen richten zich vooral op volwassenen, waardoor minderjarigen in nood slechts beperkte steun krijgen van de medische en educatieve gemeenschap.

EPSCO & de EYCS moeten alle Europese ministers van Onderwijs en Volksgezondheid ervan op de hoogte stellen dat ze onmiddellijk onderzoeks- en bewustmakingsprogramma’s over long COVID bij kinderen en adolescenten moeten opzetten.

Gelieve uw contactgegevens in te vullen en te onderteken.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam

Volgende stappen na het ondertekenen

Daarnaast zijn we van plan de petitie en de lijst met ondertekenaars per post te verzenden naar de Europese Commissie, het Europees Parlement, de EPSCO (Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenzaken) en de EYCS (Onderwijs, Jeugd, Sport en Cultuur).

Doel van de petitie

Het verhogen van het bewustzijn en steun verwerven voor het vinden van een behandeling. Onze doelstellingen zijn onder meer het verkrijgen van erkenning vanuit de onderwijs- en wetenschappelijke sector en het vestigen van de aandacht op de sociaaleconomische gevolgen van de aandoening onder EU-beleidsmakers en hoge overheidsfunctionarissen.

Privacy

Uw gegevens worden opgeslagen in een beveiligde ruimte. Wij verkopen, verhuren of delen uw persoonlijke gegevens niet met derden.

Over ons

Inwoners van Brussel en ouders van een dochter met Long COVID

Neem contact met ons op

Voor eventuele vragen of verzoeken, klik hier om contact met ons op te nemen.

Volg ons

Petitie beschikbaar in het

Bron

 1. (Epsco) – Raad Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volks­gezondheid en Consumenten­zaken
  De Raad Epsco zet zich in voor meer werk­gelegenheid en betere leef- en arbeids­omstandigheden, en zorgt voor een hoog niveau van volks­gezondheid en consumenten­bescherming in de EU. ↩︎
 2. (EJCS)Raad Onderwijs, Jeugdzaken, Cultuur en Sport
  De beleidsgebieden van de Raad EJCS vallen onder de verantwoordelijkheid van de lidstaten.
  De rol van de EU op deze gebieden bestaat er dan ook in de lidstaten een samenwerkings­kader te bieden voor het uitwisselen van informatie en ervaringen over zaken van gemeenschappelijk belang. ↩︎
 3. Verklaring – Mogelijk hebben 36 miljoen mensen in de Europese regio gedurende de eerste drie jaar van de pandemie long COVID ontwikkeld Verklaring van Dr. Hans Henri P. Kluge, Regionaal Directeur van de WHO voor Europa (Engelse versie) ↩︎
 4. Long COVID: belangrijkste bevindingen, mechanismen en aanbevelingen (Engelse versie) ↩︎
 5. Post COVID-19 aandoening, het vermogen om te werken en beroepsmatige veranderingen in een cohort op basis van de bevolking (Engelse versie) ↩︎
 6. Klinische beoordeling van kinderen met het long COVID-syndroom (Engelse versie) ↩︎
Deel de petitie