Petice EU | Long Covid

Výzva k mobilizaci EU ve prospěch dalšího výzkumu léčby a socioekonomické podpory pacientů trpících dlouhým COVIDem

Výzva k mobilizaci EU ve prospěch dalšího výzkumu léčby a socioekonomické podpory pacientů trpících dlouhým COVIDem

5286 Signatures

6000

Counted on:

01/06/2024

Next tally and publication in 15 days.

Tuto petici adresujeme Evropské komisi, Evropskému parlamentu, EPSCO1 a EYCS2 .

Miliony Evropanů 3 trpí příznaky postCOVIDu (Long COVIDu) a měsíce nebo dokonce roky bojují s extrémně vysilujícími příznaky4.

Přímo či nepřímo je dlouhý COVID syndrom, který nás může postihnout bez ohledu na rasu, pohlaví nebo věk.

I. Investice do výzkumu

Zveme ministry zdravotnictví, hospodářství a práce a ministry školství 27 členských států Evropské unie spolu s Evropskou komisí, Evropským parlamentem, členy EPSCO a EYCS, aby zvýšili finanční prostředky na vědecký výzkum a centralizovali jeho koordinaci a pokusili se tak objevit potenciální léčebné postupy proti Long COVIDu.

II. Sociální a odborná podpora

Vyzýváme Evropské ministry práce a sociálních věcí, aby uznali dopady Long COVIDu na pracovní schopnost a začali v této věci jednat.5

Žádáme zavedení plánů podpory pro pacienty trpící touto nemocí (z nichž mnozí čelí vyloučení z trhu práce a žijí v podmínkách sociální a ekonomické nejistoty).

Dále požadujeme zavedení opatření, která by evropským občanům postiženým touto nemocí umožnila přístup do specializovaných léčebných center.

III. Domníváme se, že Evropská unie by měla zřídit vícejazyčnou platformu

určenou pro zdravotníky, výzkumné pracovníky a pacienty, která by umožnila shromažďovat a sdílet informace o Long COVIDu a také poskytovat doporučení a podporu pacientům pro zvládání jejich příznaků a zlepšení kvality jejich života.

IV. Pediatrický dlouhý COVID6

Výzkum a léčba se zaměřují především na dospělé, takže nezletilí pacienti mají jen omezenou podporu ze strany lékařské a vzdělávací komunity.

Domníváme se, že EPSCO & EYCS musí upozornit všechny evropské ministry školství a zdravotnictví, aby co nejdříve vytvořili výzkumné a osvětové programy týkající se účinků Long COVID u dětí a dospívajících.

Vyplňte prosím své kontaktní údaje a podepište se.

Chcete-li vyplnit tento formulář, prosím povolte v prohlížeči JavaScript.
Město

Po podpisu

Jsme odhodláni udržet tuto petici aktivní tak dlouho, jak bude třeba.  Budeme pravidelně zasílat aktuální informace o počtu signatářů této petice evropským institucím – Komisi, Parlamentu, EPSCO a CEJS.

Náš cíl

je zvýšit povědomí tvůrců politik a vysokých úředníků EU o tom, co dlouhá doba COVID znamená pro pacienty a jaké jsou socioekonomické důsledky pro společnost, a také získat podporu pro vědecké a lékařské hledání možných způsobů léčby.

Ochrana osobních údajů

Vaše údaje jsou uloženy v zabezpečeném prostoru. Vaše osobní údaje neprodáváme, nepronajímáme ani neposkytujeme třetím stranám.

O nás

Jsme rodiče pacienta s dlouhodobým onemocněním COVID, žijící v Bruselu – Belgie.

Contact Us

Pokud se na nás chcete obrátit s jakýmikoliv dotazy nebo žádostmi, neváhejte nás kontaktovat, učiňte tak kliknutím zde: klikněte zde klikněte zde

Follow us

Petition Available in:

Source

 1. Rada pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO)
  Rada EPSCO usiluje o zvýšení úrovně zaměstnanosti a zlepšení životních a pracovní podmínek a současně o zajištění vysoké úrovně péče o lidské zdraví a ochrany spotřebitele v EU. ↩︎
 2. Rada pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport (EYCS)
  Za oblasti politik, jimiž se zabývá Rada EYCS, odpovídají členské státy. Úlohou EU v oblastech vzdělávání, mládeže, kultury a sportu je proto vytvořit rámec pro spolupráci mezi členskými státy a pro výměnu informací a zkušeností v oblastech společného zájmu. ↩︎
 3. Statement – 36 million people across the European Region may have developed long COVID over the first 3 years of the pandemic  ↩︎
 4. Long COVID: major findings, mechanisms and recommendations
  Long COVID is an often debilitating illness that occurs in at least 10% of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) infections. More than 200 symptoms have been identified with impacts on multiple organ systems. ↩︎
 5. Post COVID-19 condition, work ability and occupational changes in a population-based cohort ↩︎
 6. Clinical assessment of children with long COVID syndrome ↩︎
Share the petition